Legislativa

 

Veškerá má elektrokola jsou vybavena elektromotorem s výkonem do 250W o maximální pomocné rychlosti do 25 km/h a jsou tak dle platné legislativy považována za klasická jízdní kola. Co to ale znamená? To vám stručně a přehledně vysvětlím v tomto článku.

 

Jak je obecně známo, na elektrokola do určité asistované rychlosti a jmenovitého výkonu motoru je pohlíženo jako na klasická jízdní kola. Od 01.01.2016 tuto výjimku upravuje pro všechny státy Evropské unie Nařízení č. 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, které v čl. 2 odst. 2.2 písm. h) uvádí:

Toto nařízení se nevztahuje na tato vozidla:

h) šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h.

 

 Co to v praxi znamená?

Kola s elektrickým motorem o výkonu do 250 W a asistované rychlosti do 25 km/h jsou legislativou Evropské unie považována za běžná kola.

 

Jako cyklista na elektrokole splňujícím tyto podmínky:

  • můžete na cyklostezky a na další cesty, kam je motorovým vozidlům vjezd zapovězen,
  • pokud jste starší 18 let, nemusíte nosit helmu,
  • nemusíte mít žádné řidičské oprávnění,
  • zkrátka si užíváte všechny výhody běžného kola.

 

Maximální pomocná rychlost do 25 km/h… to znamená, že nemůžu jet rychleji?

Samozřejmě, že můžete jet i rychleji. Jakmile se začnete přibližovat hranici rychlosti 25 km/h, začne se výkon motoru automaticky snižovat. Při překročení této rychlosti se motor vyřadí z činnosti a přestane vám pomáhat. Potom už v tom budete jen vy a vaše nohy – a jejich rychlost omezená není :).

Jakmile vaše rychlost spadne pod 25 km/h, začne motor samozřejmě znovu pracovat.

 

A co když má elektrokolo větší výkon nebo vyšší pomocnou rychlost?

V případě, že rychlost nebo výkon elektrokola přesahuje limity stanovené čl. 2 odst. 2.2 písm. h) Nařízení č. 168/2013, nejedná se dále o elektrokolo, ale o malý skútr, na nějž se vztahují příslušná omezení (tedy zejména povinnost provedení typových zkoušek, registrační značka, pojištění a helma).

Tato omezení ale mají výjimku. Elektrokolo, které nesplňuje tyto parametry (výkon nad 250 W a pomocná rychlost nad 25 km/h) je možné využít k pohybu mimo veřejné komunikace na nezpevněných cestách. V tom případě ale na takovém elektrokole není možné jezdit po veřejných komunikacích.